Tham khảoSửa đổi

Phraortes
Vua Iran
 
Hình Phraotes khắc trên mộ của ông dưới chân núi Bisotun ở tỉnh Kermanshah, Iran
Vua Media
Tại vị675653 TCN
Tiền nhiệmDeioces
Kế nhiệmCyaxares
Thông tin chung
Sinh665 TCN
Mất633 TCN

Phraortes, cũng được biết như Fravartish (khoảng 665 TCN633 TCN), con của Deioces, là vị vua thứ hai của Media, đồng là người xây dựng triều đình Media vững mạnh.

Cũng giống như vua cha Deioces, Phraortes gây chiến với người Assyria, nhưng đã bại trận tử vong dưới tay hoàng đế Assyria là Ashurbanipal.

Sau khi tử trận, ông được con trai là Cyaxares lên kế vị.

Đọc thêmSửa đổi