Tham khảoSửa đổi

Phraortes
Vua Iran
Vua Media
Tại vị665 TCN633 TCN
Tiền nhiệmDeioces
Kế nhiệmCyaxares
Thông tin chung
Mất633 TCN

Phraortes, cũng được biết như Fravartish (khoảng 665 TCN633 TCN), con của Deioces, là vị vua thứ hai của Media, đồng là người xây dựng triều đình Media vững mạnh.

Cũng giống như vua cha Deioces, Phraortes gây chiến với người Assyria, nhưng đã bại trận tử vong dưới tay hoàng đế Assyria là Ashurbanipal.

Sau khi tử trận, ông được con trai là Cyaxares lên kế vị.

Đọc thêmSửa đổi