Họ Phyllonomaceae là một họ thực vật hai lá mầm, bao gồm khoảng 4 loài cây gỗ và cây bụi trong một chi có danh pháp Phyllonoma. Chúng là các loài bản địa của khu vực Trung Mỹ (từ Peru tới México).

Phyllonomaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Aquifoliales
Họ (familia)Phyllonomaceae
Small (1905)
Các chi
Phyllonoma

Chúng có thể được nhận biết nhờ cấu trúc hoa (giống như Helwingiaceae, chúng có các cụm hoa sống trên lá.

Hệ thống APG II năm 2003 đặt họ này trong bộ Aquifoliales, cùng các họ như AquifoliaceaeHelwingiaceae.

Trong hệ thống Cronquist năm 1981 họ này không tồn tại: chi Phyllonoma được gộp trong họ Grossulariaceae (họ Lý gai hay lý chua).

Phát sinh chủng loài sửa

Biểu đồ phát sinh chủng loài của họ Phyllonomaceae trong bộ Nhựa ruồi như sau:

Aquifoliales

Cardiopteridaceae

Stemonuraceae

Phyllonomaceae

Helwingiaceae

Aquifoliaceae

Phân loại sửa

Họ Phyllonomaceae

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa