Physical Reviewtạp chí khoa học có đánh giá của Hoa Kỳ, do Hội Vật lý Mỹ (APS, American Physical Society) xuất bản, và là một trong những tạp chí lâu đời nhất và được kính nể nhất về vật lý. Tạp chí xuất bản nghiên cứu gốc (original research) cũng như các bài đánh giá khoa học và văn liệu về tất cả các khía cạnh của vật lý. Tạp chí này nằm trong chuỗi thứ ba của nó, và được chia thành nhiều tạp chí phụ bao gồm một lĩnh vực cụ thể của vật lý. Nó có một tạp chí chị em, Physical Review Letters, xuất bản các bài báo ngắn hơn và có sự quan tâm rộng rãi hơn.

Physical Review
NgànhVật lý
Ngôn ngữTiếng Anh
Tổng biên tập bởiMichael Thoennessen (Tổng biên tập)
Thông tin xuất bản phẩm
Lịch sử xuất bản1893–1913 Series I
1913–1970 Series II
1970–... Series III
1970–... Phys. Rev. A, B, C, D
1993–... Phys. Rev. E
1998–... Phys. Rev. AB
2005–... Phys. Rev. PER
2008–... Physics
2011–... Phys. Rev. X
2014–... Phys. Rev. Applied
2016–... Phys. Rev. Fluids
2017–... Phys. Rev. Materials
Nhà xuất bản
Tóm tắt tiêu chuẩn
Tên viết tắt (ISO 4)Phys. Rev.
Liên kết ngoài

Physical Review được Edward Nichols thành lập năm 1893, được Hội Vật lý Mỹ hợp tác từ năm 1913. Khi tạp chí trở nên ngày càng mở rộng, đầu tiên là sự tách ra các tạp chí "Letters" vào năm 1958, và năm 1970 đã tách tạp chí chính thành các phần (A-D) [1].

Gia đình của tạp chí, đặc biệt là Physical Review Letters, được xem là một trong những tạp chí được kính trọng nhất về vật lý. Chỉ những bài báo có chất lượng rất cao mới được chấp nhận thông qua quá trình đánh giá đồng đẳng. Trong nhiều lĩnh vực vật lý, một ấn phẩm có trong sự đánh giá của Khoa học và Tự nhiên [2].

Danh sách tạp chí

sửa
Tạp chí Viết tắt Biên tập Chỉ số ảnh hưởng (2016) Xuất bản Lĩnh vực ISSN Website
Physical Review Series I Phys. Rev. 1893–1912 Tất cả Vật lý Tất cả các tập
Physical Review Series II[note 1] Phys. Rev. 1913–1969 Tất cả Vật lý Archive of Tất cả các tập
Physical Review Letters Phys. Rev. Lett. Hugues Chate
Reinhardt B. Schuhmann
Robert Garisto
Sami Mitra
8.462 1958–... Nghiên cứu cơ bản quan trọng trong tất cả các lĩnh vực vật lý ISSN 0031-9007 (print)
ISSN 1079-7114 (web)
1958–2002
2003–...
Physical Review A[note 1] Phys. Rev. A Gordon W. F. Drake
Thomas Pattard
2.925 1970–... Thông tin vật lý nguyên tử, phân tử và quang học và lượng tử ISSN 1050-2947 (print)
ISSN 1094-1622 (web)
1970–2002
2003–...
Physical Review B[note 1] Phys. Rev. B Laurens W. Molenkamp
Anthony M. Begley
3.836 1970–... Vật lý vật chất ngưng tụkhoa học vật liệu ISSN 1098-0121 (print)
ISSN 1550-235X (web)
1970–2002
2003–...
Physical Review C Phys. Rev. C Benjamin F. Gibson
Christopher Wesselborg
3.820 1970–... Vật lý hạt nhân ISSN 0556-2813 (print)
ISSN 1089-490X (web)
1970–2002
2003–...
Physical Review D Phys. Rev. D Erick J. Weinberg
Urs Heller
4.506 1970–... Vật lý hạt cơ bản, trường, trọng trường, vũ trụ học vật lý ISSN 1550-7998 (print)
ISSN 1550-2368 (web)
1970–2002
2003–...
Physical Review E Phys. Rev. E Eli Ben-Naim
Dirk Jan Bukman
2.366 1993–... Vật lý thống kê, Lý thuyết hỗn độn, sinh họcvật chất mềm ISSN 1539-3755 (print)
ISSN 1550-2376 (web)
1970–2002
2003–...
Physical Review X Phys. Rev. X Cristina Marchetti
Jean-Michel Raimond
Ling Miao
12.789 2011–... "Phạm vi đối tượng rộng khuyến khích giao tiếp trên các lĩnh vực liên quan" ISSN 2160-3308 (web) Tất cả các tập
Physical Review Accelerators and Beams Phys. Rev. AB Frank Zimmermann 1.444 1998–... Gia tốc hạt cơ bản và tia ISSN 2469-9888 (web) Tất cả các tập
Physical Review Physics Education Research Phys. Rev. PER Charles Henderson 2.083 2005–... Nghiên cứu vật lý giáo dục ISSN 2469-9896 (web) Tất cả các tập
Physics Physics Jessica Thomas 2008–... Tất cả vật lý ISSN 1943-2879 (web) Tất cả các tập
Physical Review Applied Phys. Rev. Appl. Stephan Forrest

Julie Kim-Zajonz

4.808 2014–... "Tất cả các khía cạnh của ứng dụng thực nghiệm và lý thuyết của vật lý" ISSN 2331-7019 (web) Tất cả các tập
Physical Review Fluids Phys. Rev. Fluids John Kim
L. Gary Leal
2016–... "Nghiên cứu đổi mới sẽ làm tăng đáng kể sự hiểu biết cơ bản về động lực học chất lỏng" ISSN 2469-990X (web) Tất cả các tập
Physical Review Materials Phys. Rev. Materials Chris Leighton 2017–... "nghiên cứu gôc chất lượng cao trong vật liệu" ISSN 2475-9953 (web) Tất cả các tập
Physical Review Research Phys. Rev. Research Michael Thoennessen 2019–... "các lĩnh lực vật lý được quan tâm" Tất cả các tập

Chỉ dẫn

sửa
  1. ^ a b c Volumes 133-140 of the Series II in years 1964 and 1965 were split into issues A and B. Later they were unified into a single series again.[3] They are different from Phys. Rev. A and B of the third series. For example "Phys. Rev. 133 A1 (1964)" is an article of Ser. II, while "Phys. Rev. A 1 1 (1970) is of Phys. Rev. A.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Hartman, Paul (1994). A Memoir on The Physical Review: A history of the first hundred years. New York: American Physical Society & American Institute of Physics. tr. 212. ISBN 1-56396-282-9.
  2. ^ Johan Bollen, Marko A. Rodriquez, Herbert Van de Sompel: Journal Status. In: Scientometrics. Band 69, Nr. 3, Dezember 2006, p. 669–687, doi:10.1007/s11192-006-0176-z, arxiv:cs/0601030.
  3. ^ “The Physical Review. Second Series. A”. “The Physical Review. Second Series. B”. National Institute of Informatics. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa