Physikalische Zeitschrift

Physikalische Zeitschrift, tiếng ViệtTạp chí Vật lý) là một tạp chí khoa học về vật lý của Đức được xuất bản từ 1899 đến 1945 bởi S. Hirzel Verlag. Một số ấn phẩm có ý nghĩa lịch sử to lớn đã được nó xuất bản, như nghiên cứu củaAlbert Einstein "Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung" (tiếng Anh: On the Development of Our Views Concerning the Nature and Constitution of Radiation, tiếng Việt: Về sự phát triển quan điểm của chúng ta liên quan đến thiên nhiên và hiến pháp)[1] và của Carl von Weizsäcker về nguồn gốc của năng lượng trong các ngôi sao.[2][3]

Physikalische Zeitschrift  
Tên viết tắt (ISO 4)Phys. Z.
NgànhVật lý học
Ngôn ngữtiếng Đức
Thông tin xuất bản phẩm
Nhà xuất bảnS. Hirzel Verlag (Đức)
Lịch sử xuất bản1899-1945
Chỉ mục
LCCN25025369
Số OCLC01762351

Một số tập đầu tiên (trước năm 1908) có sẵn trên Archive.org.[4]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Einstein, Albert (1909). “Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung” [On the Development of Our Views Concerning the Nature and Constitution of Radiation]. Physikalische Zeitschrift 10: 817–825. 
  2. ^ von Weizsäcker, C. F. (1937). “Über Elementumwandlungen in Innern der Sterne I” [On Transformations of Elements in the Interiors of Stars I]. Physikalische Zeitschrift 38: 176–191. 
  3. ^ von Weizsäcker, C. F. (1938). “Über Elementumwandlungen in Innern der Sterne II” [On Transformations of Elements in the Interiors of Stars II]. Physikalische Zeitschrift 39: 633–646. 
  4. ^ See search results.


Bản mẫu:Physics-journal-stub