Piastre

tên của nhiều đơn vị tiền tệ

Piastre hay piaster là đơn vị tiền tệ của Đông Dương thuộc Pháp (gồm Việt Nam, Campuchia, và Lào) và của Đế quốc Ottoman. Trước đây, nó tương đương với một đôla bạc, hoặc một peso.

Tờ bạc 100 đồng của Đông Dương thuộc Pháp, khoảng năm 1954

Đơn vị chínhSửa đổi

Đơn vị conSửa đổi

Cách dùng trong ngôn ngữSửa đổi

Tiền bạc được ban hành bởi các ngân hàng tư nhân đầu tiên trong những vùng nói tiếng Pháp được định đơn vị là piastre. Từ này vẫn còn được sử dụng một cách không chính thức trong tiếng lóng của tiếng Pháp tại Québec (tiếng Québécoise) và tại Acadie (tiếng Acadien) để ám chỉ đồng đô-la Canada. Từ tiếng Pháp chính thức cho đồng đô-la Canada là dollar.

Piastre cũng là từ tiếng Pháp nguyên gốc để chỉ đồng đô-la Mỹ, được dùng trong văn bản tiếng Pháp về Cuộc mua bán Louisiana và cách dùng đó vẫn còn phổ biến trong tiếng Pháp ở Louisiana. Từ tiếng Pháp chính thức để chỉ đồng đô-la Mỹ là dollar.

Piastre là một tên khác cho đồng kuruş, bằng 1/100 đồng lira mới của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là đồng lira cũ.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi