Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa

Ông. Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (ngày 31 tháng 10 năm 1770 tại Haarlem - mất ngày 12 tháng 5 năm 1812 tại Leiden) là một luật sư, nhà yêu nước và nhà văn người Hà Lan.

Đời sống sửa

Ông sinh ra trong một gia đình mục sư của Giáo hội LutherHaarlem, con trai của Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718-1793) và năm 1790, ông kết hôn với Francisca Adriana Bartha van Peene, người có năm người con. Dưới đây là các con ông: Mr. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851) và Abraham Jacob van der Aa (1792-1857), được biết đến với Từ điển địa lý và tiểu sử. Sau khi vợ ông qua đời, ông kết hôn năm 1799 Antoinette Catharina "Simon Thomas", và có hai con.

Công việc sửa

Van der Aa trở thành thành viên của Ủy ban Cách mạng Amsterdam năm 1789 với tư cách là luật sưAmsterdam, nơi ông giúp chỉ huy cuộc cách mạng năm 1795. Năm sau, ông trở thành nhân viên bảo lãnh của Amstelland và là thư ký của Nieuwer-Amstel từ năm 1797 đến 1805.

Ngoài nhiều tác phẩm luật của mình, ông đã viết:Handboek voor de jongelingschap (Amsterdam 1802); Aanspraak in dichtmaat bij het heugelijk vredefeest (Amsterdam 1802); Redevoering over den minst geachten stand in den Burgerstaat (Amsterdam 1802); Kleine gedichtjes voor zeer jonge kinderen (Amsterdam 1803).

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • Biografieën, werken en teksten bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)