Họ Chuột gai

(Đổi hướng từ Platacanthomyidae)

Họ Chuột gai[2], tên khoa học Platacanthomyidae, là một họ động vật có vú trong bộ Gặm nhấm. Họ này được Alston miêu tả năm 1876.[1]

Họ Chuột gai
Thời điểm hóa thạch: Miocene sớm – Nay
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Rodentia
Phân bộ (subordo)Myomorpha
Họ (familia)Platacanthomyidae
(Alston, 1876)[1]
Các chi
Danh pháp đồng nghĩa

Platacanthomyinae Alston, 1876 (Platacanthomyidae Miller and Gidley, 1918; Platacanthomyini Ognev, 1947);

Typhlomyinae Ognev, 1947.

Phân loại sửa

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ a b Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Platacanthomyidae”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494.
  2. ^ Nguyễn Xuân Đặng, Lê Xuân Cảnh, Phân loại học lớp Thú (Mammalia) và Đặc điểm khu hệ thú hoang dã Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tựnhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2009.

Tham khảo sửa