Player versus player (người chơi đấu với người chơi), được gọi là PvP, là một loại xung đột tương tác nhiều người chơi trong một trò chơi giữa hai hoặc nhiều người tham gia trực tiếp.[1] Điều này trái ngược với các trò chơi mà người chơi cạnh tranh với các đối thủ và/hoặc người chơi do máy tính điều khiển, được gọi là người chơi đấu với môi trường (PvE). Các thuật ngữ này thường được sử dụng trong các trò chơi tồn tại cả hai hoạt động,[2] đặc biệt là MMORPG, MUD và các trò chơi video nhập vai khác. PvP có thể được sử dụng rộng rãi để mô tả bất kỳ trò chơi hoặc khía cạnh nào của trò chơi, nơi người chơi cạnh tranh với nhau. PvP thường gây tranh cãi khi được sử dụng trong các game nhập vai. Trong hầu hết các trường hợp, có sự khác biệt lớn về khả năng giữa người chơi có kinh nghiệm và người mới. PvP thậm chí có thể khuyến khích người chơi có kinh nghiệm tấn công và tiêu diệt ngay lập tức những người chơi thiếu kinh nghiệm.[3] PvP đôi khi được gọi là player killing (giết người chơi).

Tham khảo sửa

  1. ^ Bartle, Richard (2003). Designing Virtual Worlds. New Riders. tr. 407. ISBN 0-13-101816-7. Player(s) Versus Player(s) (PvP). Players are opposed by other players in a game. In a combat situation, this means PCs can fight each other.
  2. ^ Bartle, Richard (2003). Designing Virtual Worlds. New Riders. tr. 407. ISBN 0-13-101816-7. PvP and GvG both assume PvE.
  3. ^ Sicart, Michael (2011). The Ethics of Computer Games. MIT Press. tr. 179–184. ISBN 9780262261531.