Pleiku (tỉnh)

một tỉnh thuộc Việt Nam

Pleiku là một tỉnh cũ thời Việt Nam Cộng hòa thuộc Cao nguyên Trung phần.

Bản đồ hành chính năm 1967 với địa giới tỉnh Pleiku của Việt Nam Cộng Hòa

Địa lý sửa

Dân cư đa số là người Thượng thuộc các sắc tộc Jarai, BahnarRhadé. Năm 1971 dân số đạt 214.912 người.[1]

Dân số tỉnh Pleiku 1967[2]
Quận Dân số
Lệ Trung 117.875
Phú Nhơn 16.735
Thanh An 32.063
Tổng số 166.673

Lịch sử sửa

Nguyên thủy tỉnh có từ thời Pháp thuộc gồm có ba quận: Cheo Reo, Lệ Trung và Lệ Thanh. Tháng 9 năm 1962 thời Đệ Nhất Cộng hòa, chính phủ chia tỉnh Pleiku cũ thành hai tỉnh mới: PleikuPhú Bổn. Quận Cheo Reo thuộc về Phú Bổn; tỉnh Pleiku với diện tích 8260 km² còn lại lập thêm một quận mới là Phú Nhơn. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Pleiku.

Hành dinh Bộ Tư lệnh Quân đoàn II của Quân lực Việt Nam Cộng hòa trước kia đặt ở Ban Mê Thuột cũng chuyển về thị xã Pleiku.

Năm 1965 vì tình hình an ninh bất ổn của chiến cuộc sau trận Đức Cơ, quận lỵ Lệ Thanh ở xã Đức Hưng dời về Xã Thanh Bình và tên quận cũng đổi từ Lệ Thanh thành Thanh An.[3]

Hiện nay, địa danh "Pleiku" chỉ còn được dùng để chỉ thành phố Pleiku, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Gia Lai và là tỉnh lỵ của tỉnh Gia Lai.

Hiện nay địa bàn tỉnh Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, ngoại trừ các huyện Phú ThiệnIa PaKrông Pa và thị xã Ayun Pa (khu vực này trước năm 1975 thuộc tỉnh Phú Bổn), và các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê (trước năm 1975 khu vực này là quận An Túc, tỉnh Bình Định).

Kinh tế sửa

Nguồn lợi chính của Pleiku là nông và lâm sản như chè, cà phêgỗ.

Chú thích sửa

  • Anh Thái Phượng. Trăm Núi Ngàn Sông. Gretna, LA: Nhà xuất bản Đường Việt, 2003.
  1. ^ Whitfield, Danny. Historical and Cultural Dictionary of Vietnam. Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1976. tr 231.
  2. ^ Việt Nam Cộng hòa bản đồ hành chánh. Đà Lạt: Phân cục Địa dư Quốc gia, 1967.
  3. ^ Anh Thái Phượng. tr 113

Tham khảo sửa