Mở trình đơn chính

Pleistocen sớm (trong thời địa tầng còn gọi là tầng Calabria) là một giai đoạn trong thế Pleistocen. Thời điểm bắt đầu của giai đoạn này được xác định là 1,806 ± 0,005 triệu năm trước. Thời điểm kết thúc của nó được xác định là vào thời điểm diễn ra sự đảo ngược cực từ trường của Trái Đất lần cuối cùng vào khoảng 781.000 ± 5.000 năm trước.

Tham khảoSửa đổi