Pleurotus purpureo-olivaceus

Pleurotus purpureo-olivaceus là một loài fungus bản địa AustraliaNew Zealand.[1][4][5][6] Loài này được tìm thấy ở trên thân cây mục Nothofagus.[2][7] Mặc dù về mặt hình thái học tương tự một số loài nấm Pleurotus, loài này đã chứng tỏ riêng biệt và không có khat năng lai và loại bỏ phylogenetically từ các loài khác của Pleurotus.[1][8]

Pleurotus purpureo-olivaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Fungi
Ngành (divisio)Basidiomycota
Lớp (class)Agaricomycetes
Bộ (ordo)Agaricales
Họ (familia)Pleurotaceae
Chi (genus)Pleurotus
Loài (species)P. purpureo-olivaceus
Danh pháp hai phần
Pleurotus purpureo-olivaceus
(G.Stev.) Segedin, P.K.Buchanan & J.P.Wilkie (1995)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[3]

Resupinatus purpureo-olivaceus G.Stev. (1964)

Pleurotus rattenburyi Segedin (1984)[2]

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ a b c Segedin, B.P.; Buchanan, P.K.; Wilkie, J.P. (1995). “Studies in the agaricales of New Zealand: New species, new records and renamed species of Pleurotus (Pleurotaceae)”. Australian Systematic Botany. 8 (3): 453–482. doi:10.1071/SB9950453.
  2. ^ a b Segedin, B.P. (1984). “A New Species of Pleurotus (Agaricales) in New Zealand” (PDF). Tane. 30: 235–238.
  3. ^ Pleurotus purpureo-olivaceus (G. Stev.) Segedin, P.K. Buchanan & J.P. Wilkie 1995”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2011.
  4. ^ Segedin, B.P.; Pennycook, S.R. (2001). “A nomenclatural checklist of agarics, boletes, and related secotioid and gasteromycetous fungi recorded from New Zealand” (PDF). New Zealand Journal of Botany. 39 (2): 285–348. doi:10.1080/0028825X.2001.9512739. S2CID 85352273.[liên kết hỏng]
  5. ^ Ratkowsky, D.A.; Gates, G.M. (2005). “An inventory of macrofungi observed in Tasmanian forests over a six-year period” (PDF). Tasforests. 16: 153–168.
  6. ^ Petersen, Ronald H.; McCleneghan, Coleman S. (1995). “Mating systems of antipodal agarics: an unreported taxon and range extensions” (PDF). New Zealand Journal of Botany. 33: 93–9. doi:10.1080/0028825X.1995.10412946.[liên kết hỏng]
  7. ^ Petersen, Ronald H. (1992). “Mating systems of three New Zealand agarics”. New Zealand Journal of Botany. 30 (2): 189–197. doi:10.1080/0028825X.1992.10412898.
  8. ^ Thorn, Greg R.; Moncalvo, Jean-Marc; Reddy, C.A.; Vilgalys, Rytas (2000). “Phylogenetic analyses and the distribution of nematophagy support a monophyletic Pleurotaceae within the polyphyletic pleurotoid-lentinoid fungi”. Mycologia. 92 (2): 241–252. doi:10.2307/3761557. JSTOR 3761557.

Liên kết ngoàiSửa đổi