Prades

trang định hướng Wikimedia

Prades có thể đề cập đến:

Địa danhSửa đổi

Tây Ban NhaSửa đổi

  • Prades, Tarragona, một đô thị thuộc tỉnh Tarragona trong cộng đồng tự trị Catalunya
  • Vilanova de Prades, một đô thị thuộc tỉnh Tarragona trong cộng đồng tự trị Catalunya

PhápSửa đổi