Prix des Critiques

Prix des Critiques (Giải của các nhà phê bình) là một giải thưởng văn học cũ của Pháp. Giải này được thiết lập năm 1945, dành cho các tác giả có tác phẩm văn học xuất sắc. Ban giám khảo gồm những nhà chuyên môn trong ngành xuất bản, chủ yếu là các nhà phê bình văn học và các giám đốc tạp chí văn học.

Ban giám khảo (danh sách không đầy đủ)Sửa đổi

Danh sách người và tác phẩm đoạt giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ [1]