Prometheus Global Media, trước đây là e5 Global Media, là một công ty xuất bản Hoa Kỳ trong lĩnh vực giải trí. công ty được thành lập bởi doanh thu từ bộ phận giải trí và truyền thông của Nielsen Business Media tháng 12 năm 2009.[1][2][3]

CEO của công ty này là Richard D. Beckman, trước đó ông làm quản trị tại Condé Nast and Fairchild Publications,[4] và chủ báo cũ của các tờ GQVogue.[5]

Xuất bản phẩm sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Kaplan, David (14 tháng 10 năm 2010). "e5 Global Media Is Now Prometheus Global Media" Lưu trữ 2011-12-17 tại Wayback Machine. paidContent.org. ContentNext Media.
  2. ^ "E5 Global Media changes name to Prometheus Global Media" Lưu trữ 2013-12-12 tại Wayback Machine. 15 tháng 10 năm 2010. BtoBonline.com. Crain Communications.
  3. ^ “E5 Global Media Buys Billboard”. Billboard.biz. ngày 10 tháng 12 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2011.
  4. ^ “Richard Beckman, CEO, Prometheus Media:: Media Business”. BtoBonline.com. Crain Communications. ngày 5 tháng 11 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2022.
  5. ^ Alex, Kuczynski (ngày 22 tháng 9 năm 1999). “Conde Nast Pays Woman Injured by Executive”. The New York Times. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2011.

Liên kết ngoài sửa