Phần mềm sở hữu độc quyền

phần mềm mà người dùng bị giới hạn quyền thay đổi hay điều chỉnh
(Đổi hướng từ Proprietary software)

Phần mềm sở hữu độc quyền (tiếng Anh: Proprietary software) là loại phần mềm mà người dùng (và cả các hãng phầm mềm khác) bị giới hạn quyền thay đổi hay điều chỉnh nó cho thích hợp với nhu cầu riêng. Có những biện pháp để đạt được điều này như qua giấy phép bản quyền, bằng sáng chế, không công khai mã nguồn, ngăn người dùng chạy phần mềm đã qua sửa đổi. [1]

Có liên quan, nhưng khác biệt, trong ngành công nghiệp phần mềm, đó là phần mềm thương mại, trong đó đề cập đến phần mềm sản xuất để bán, nhưng không nhất thiết có nghĩa là nó là mã nguồn đóng.

Trái ngược hoàn toàn với Phần mềm sở hữu độc quyền đó là phần mềm tự do, phần mềm tự do nguồn mởphần mềm nguồn mở, cung cấp cho người sử dụng (kể cả các doanh nghiệp phần mềm khác) những quyền lớn hơn.

Phần mềm sở hữu độc quyền đi kèm giấy phép chủ yếu hạn chế quyền của người sử dụng, trong khi phần mềm tự do, phần mềm tự do nguồn mởphần mềm nguồn mở thì đi kèm các giấy phép nhằm đảm bảo quyền của người sử dụng và hy sinh một số quyền của các tác giả viết ra nó.

Tham khảo

sửa
  1. ^ S. Donovan: Patent, copyright and trade secret protection for software, Potentials, IEEE, 2002, doi:10.1109/45.310923.