Psi

chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Hy Lạp

Psi (chữ hoa Ψ, chữ thường ψ; tiếng Hy Lạp: Ψι Psi) là chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ thống số Hy Lạp, nó có giá trị 700.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ Unicode Code Charts: Greek and Coptic (Range: 0370-03FF)