Quách Thịnh (郭盛) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thuỷ Hử của nhà văn Thi Nại Am. Có biệt hiệu Tái Nhân Quý, đứng thứ 55 trong 108 đầu lĩnh Lương Sơn Bạc.

Tái Nhân Quý Quách Thịnh
Utagawa Kuniyoshi - 水滸傳 - 郭盛.jpg
Quách Thịnh - tranh Utagawa Kuniyoshi
Tên
Giản thể 郭盛
Phồn thể 郭盛
Bính âm Guo Sheng
Địa Hựu Tinh
Tên hiệu Tái Nhân Quý
Vị trí 55, Địa Hựu Tinh
Xuất thân Cường đạo
Chức vụ Kiều tướng Mã quân thủ hộ
Binh khí Phương thiên họa kích
Xuất hiện Hồi 34

Xuất thânSửa đổi

Quách Thịnh quê ở Gia Lăng, vốn là thương nhân buôn thuỷ ngân. Ông giỏi sử dụng phương thiên hoạ kích, ra trận thường cưỡi ngựa trắng, mặc áo giáp bạc trông rất giống danh tướng Tiết Nhân Quý đời Đường nên được người đời gọi là Tái Nhân Quý.

Lên Lương SơnSửa đổi

Ông nghe nói Tiểu Ôn Hầu Lã Phương dùng kích rất giỏi nên đến thách đấu. Hai người giao chiến 10 ngày không phân được thua. Sau có Tống GiangHoa Vinh đi qua, khuyên giải hai người, cùng mời lên Lương Sơn Bạc tụ nghĩa.

Quách Thịnh ngồi ghế thứ 55 trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, giữ chức Kiêu tướng Mã quân, nhiệm vụ bảo vệ Tống Giang. Ông đi theo quân đoàn Lương Sơn đánh trận, lập được nhiều công lao.

Tử trậnSửa đổi

Về sau, khi đi đánh Ô Long Lĩnh,chinh nam Phương Lạp,ông bị đá trên núi rơi xuống trúng chết cùng với Lý Trung,Sử Tiến và nhiều binh lính,đầu lĩnh khác.

Tham khảoSửa đổi

Trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, nhân vật chính Quách Tĩnh là cháu nhiều đời của Quách Thịnh