Quán Thánh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Quán Thánh là tên gọi của đền Quán Thánh, một ngôi đền được lập từ đời vua Lý Thái Tổ (1010 - 1028) để thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - vị thần trấn giữ phương Bắc. Tên gọi này còn được đặt cho: