Lục quân Nội Mông

(đổi hướng từ Quân đội Nội Mông)

Quân đội Nội Mông được thành lập vào năm 1929 bởi Đức vương Demchugdongrub với khoảng 900 lính bảo vệ sau này trở thành quân đội của Mông Cương. Mặc dù ban đầu chỉ được trang bị vài khẩu súng trường từ kho vũ khí Mãn Châu do Trương Học Lương tặng. Lực lượng trở nên phát triển nhờ các cố vấn Nhật Bản. Sau đó được nâng lên thành 9 Sư đoàn (trong đó 8 sư đoàn kỵ binh) với khoảng 10000 quân.Năm 1936 tham gia vào chiến dịch Tuy Viễn với sự hỗ trợ từ quân đội Mãn Châu tại Nhiệt Hà do Lý Thủ Tín, quân Mông Cổ tại Sát Cáp NhĩTuy Viễn và lính đào ngũ Trung Quốc. Vương Anh dẫn 6000 quân thuộc 4 lữ đoàn Đại Hán nghĩa quân.

Sau thất bại tại Tuy Viễn, quân đổi được cải tổ lại thành 8 sư đoàn cỡ nhỏ kỵ binh với khoảng 20000 quân, tham gia cùng với quân đội Nhật Bản chiếm Tuy Viễn năm 1937. Sau đó là tham gia Trận Thái Nguyên.

Cấp bậcSửa đổi

Cấp bậc Cầu vai
cấp Tướng
tiếng Trung: 将官; Hán-Việt: tướng quan
Đại tướng
tiếng Trung: 上将; Hán-Việt: Thượng tướng
 
Trung tướng
tiếng Trung: 中将
 
Thiếu tướng
tiếng Trung: 少将
 
cấp Tá
tiếng Trung: 校官; Hán-Việt: hiệu quan
Đại tá
tiếng Trung: 上校; Hán-Việt: thượng hiệu
 
Trung tá
tiếng Trung: 中校; Hán-Việt: trung hiệu
 
Thiếu tá
tiếng Trung: 少校; Hán-Việt: thiếu hiệu
 
cấp Úy
tiếng Trung: 尉官; Hán-Việt: úy quan
Đại úy
tiếng Trung: 上尉; Hán-Việt: thượng úy
 
Trung úy
tiếng Trung: 中尉
 
Thiếu úy
tiếng Trung: 少尉
 
Chuẩn sĩ quan
tiếng Trung: 准士官
Chuẩn úy
tiếng Trung: 准尉
 
Phó sĩ quan
tiếng Trung: 副士官
Thượng sĩ
tiếng Trung: 上士
 
Trung sĩ
tiếng Trung: 中士
 
Hạ sĩ
tiếng Trung: 下士
 
Binh
tiếng Trung:
Thượng đẳng binh
tiếng Trung: 上等兵
 
Binh nhất
tiếng Trung: 一等兵; Hán-Việt: nhất đẳng binh
 
Binh nhì
tiếng Trung: 二等兵; Hán-Việt: nhị đẳng binh
 

Tham khảoSửa đổi

  • Jowett, Phillip S. (2004). Rays of The Rising Sun, Armed Forces of Japan’s Asian Allies 1931-45, Volume I: China & Manchuria. Helion & Co. Ltd., 26 Willow Rd., Solihul, West Midlands, England.
  • Guo Rugui (ngày 1 tháng 7 năm 2005). editor-in-chief Huang Yuzhang (biên tập). (tiếng Trung) China's Anti-Japanese War Combat Operations (中国抗日战争正面战场作战记) Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). Jiangsu People's Publishing House. ISBN 7-214-03034-9.Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách biên tập viên (liên kết)


Tham khảoSửa đổi