Mở trình đơn chính

Quân đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam

Lịch sửSửa đổi

Từ những năm 1972 đến năm 1974, Bộ Chính trị lần lượt đồng ý thành lập các Quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm 4 quân đoàn: 1, 2, 3, 4. Đóng quân tại các địa bàn khác nhau như Bắc Giang, Ninh Bình, Tây Nguyên, Bình Dương.

Nhiệm vụSửa đổi

Nhiệm vụ chung của các Quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam là tham mưu giúp Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, tác chiến, cơ động, chiến lược trên các địa bàn đặc trách được giao.

Lãnh đạo chungSửa đổi

 • Tư lệnh: 01 người, Thiếu tướng (nhóm 4) thường là Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn
 • Chính ủy: 01 người, Thiếu tướng (nhóm 4) thường là Bí thư Đảng ủy Quân đoàn
 • Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 5), thường là các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn
 • Phó Tư lệnh: 03 người, trần Đại tá (nhóm 5), thường là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn
 • Phó Chính ủy: 01 người, Đại tá (nhóm 5), thường là Ủy viên Đảng ủy Quân đoàn

Tổ chức chungSửa đổi

Cơ quan trực thuộcSửa đổi

 • Văn phòng (nhóm 6)
 • Thanh tra (nhóm 7)
 • Ủy ban Kiểm tra Đảng (nhóm 7)
 • Phòng Tài chính (nhóm 7)
 • Phòng Khoa học Quân sự (nhóm 7)
 • Phòng Thông tin Khoa học Quân sự (nhóm 7)
 • Phòng Điều tra hình sự (nhóm 7)
 • Phòng Kinh tế (nhóm 7)
 • Bộ Tham mưu
 1. Tham mưu trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 5)
 2. Phó Tham mưu trưởng: 03 người, Đại tá (nhóm 6)
 3. Phòng Kế hoạch-Tổng hợp (nhóm 7)
 4. Phòng Chính trị (nhóm 7)
 5. Phòng Vật tư (nhóm 7)
 6. Phòng Tác chiến (nhóm 7)
 7. Phòng Quân lực (nhóm 7)
 8. Phòng Quân huấn (nhóm 7)
 9. Phòng Bản đồ (nhóm 7)
 10. Phòng Kỹ thuật (nhóm 7)
 11. Phòng TC-ĐL-CL (nhóm 7)
 12. Phòng Thông tin (nhóm 7)
 13. Phòng Công binh (nhóm 7)
 14. Phòng Quân báo (nhóm 7)
 15. Phòng Cơ yếu (nhóm 7)
 16. Phòng Cứu hộ (nhóm 7)
 17. Ban Tài chính
 18. Ban Hành chính
 19. Ban Công nghệ thông tin
 20. Tiểu đoàn Trinh sát
 21. Tiểu đoàn Thông tin
 22. Tiểu đoàn Hóa học
 23. Tiểu đoàn Cảnh vệ
 • Cục Chính trị
 1. Cục trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 5)
 2. Phó Cục trưởng: 02 người, Đại tá (nhóm 6)
 3. Phòng Tuyên huấn (nhóm 7)
 4. Phòng Cán bộ (nhóm 7)
 5. Phòng Tổ chức (nhóm 7)
 6. Phòng Dân vận (nhóm 7)
 7. Phòng Bảo vệ An ninh (nhóm 7)
 8. Phòng Chính sách (nhóm 7)
 9. Ban Kế hoạch-Tổng hợp
 10. Ban Phụ nữ
 11. Ban Công đoàn
 12. Ban Tài chính
 13. Bảo tàng Quân đoàn
 14. Xưởng In
 • Cục Hậu cần
 1. Cục trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 6)
 2. Chính ủy: 01 người, Đại tá (nhóm 6)
 3. Phó Cục trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 7)
 4. Phòng Quân nhu (nhóm 7)
 5. Phòng Doanh trại (nhóm 7)
 6. Phòng Xăng dầu (nhóm 7)
 7. Phòng Vận tải (nhóm 7)
 8. Phòng Quân y (nhóm 7)
 9. Ban Kế hoạch-Tổng hợp
 10. Ban Tài chính
 11. Viện Quân y
 12. Tiểu đoàn vận tải
 13. Kho Hậu cần
 • Cục Kỹ thuật
 1. Cục trưởng: 01 người, Đại tá (nhóm 6)
 2. Chính ủy: 01 người, Đại tá (nhóm 6)
 3. Phó Cục trưởng: 02 người, Đại tá (nhóm 7)
 4. Phòng Xe-Máy (nhóm 7)
 5. Phòng Quân khí (nhóm 7)
 6. Phòng Kỹ thuật (nhóm 7)
 7. Ban Kế hoạch-Tổng hợp (nhóm 7)
 8. Ban Tài chính
 9. Ban Hậu cần
 10. Ban Chính trị
 11. Tiểu đoàn Sửa chữa Tổng hợp
 12. Tiểu đoàn Kho

Đơn vị cơ sở trực thuộcSửa đổi

 • Sư đoàn Bộ binh: 03 Sư đoàn
 • Lữ đoàn Pháo binh
 • Lữ đoàn Phòng không
 • Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp
 • Lữ đoàn Công binh
 • Trung đoàn Đặc công
 • Trường Trung cấp Nghề
 • Trường Quân sự Quân đoàn

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi