Quân hàm và phù hiệu Lực lượng Lục quân NATO

Cấp hiệu của các lực lượng thành viên NATO

Bảng so sánh cấp bậc Lực lượng Lục quân/đất liền các thành viên NATO

Sĩ quan (OF 1–10)Sửa đổi

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Học viên
  Albania
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                   Không có tương đương
Gjeneral Lejtant Gjeneral Major Gjeneral Brigade Kolonel Nënkolonel Major Kapiten Toger Nëntoger


  Bỉ
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương              
   
Capitaine-commandant Capitaine
Kapitein-commandant Capitaine
    Không có tương đương Không có tương đương
Général Lieutenant général Général-major Général de Brigade Colonel Lieutenant-colonel Major Lieutenant Sous-lieutenant
Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Brigadegeneraal Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Luitenant Onderluitenant
  Bulgaria
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                     Không có tương đương Không có tương đương
Генерал Генерал-лейтенант Генерал-майор Бригаден генерал Полковник Подполковник Майор Капитан Старши лейтенант Лейтенант


  Canada
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                     Không có tương đương  
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên thiếu sinh quân
Général Lieutenant-général Major-général Brigadier-général Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Élève-officier
  Croatia
(Chỉnh sửa)
                      Không có tương đương Không có tương đương
Stožerni general General zbora General pukovnik General bojnik Brigadni general Brigadir Pukovnik Bojnik Satnik Natporučnik Poručnik


  Cộng hòa Séc
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương
Không có tương đương Không có tương đương
Armádní generál Generálporučík Generálmajor Brigádní generál Plukovník Podplukovník Major
Kapitán
Poručík


  Đan Mạch (Chỉnh sửa) Không có tương đương                        
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Værnepligtig Sergent


  Estonia (Chỉnh sửa) Không có tương đương                       Không có tương đương Không có tương đương
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
  Pháp
(Chỉnh sửa)
                         
Maréchal de France1 Général d´armée Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Colonel Lieutenant-Colonel Commandant Capitaine Lieutenant Sous-Lieutenant Aspirant Élève-officier


  Đức (Chỉnh sửa) Không có tương đương  
General
 
Generalleutnant
 
Generalmajor
 
Brigadegeneral
 
Oberst
 
Oberstleutnant
 
Major
 
Stabshauptmann
 
Hauptmann
 
Oberleutnant
 
Leutnant
 
Oberfähnrich
 
Fähnrich
 
Fahnenjunker
Không có quân hàm
cho cấp bậc này


  Hy Lạp
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                     Không có tương đương Không có tương đương
Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός
Stratigos Antistratigos Ypostratigos Taxiarchos Syntagmatarchis Antisyntagmatarchis Tagmatarchis Lochagos Ypolochagos Anthypolochagos


  Hungary
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                     Không có tương đương Không có tương đương
Vezérezredes Altábornagy Vezérőrnagy Dandártábornok Ezredes Alezredes Őrnagy Százados Főhadnagy Hadnagy
  Iceland
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương             Không có tương đương Không có tương đương
Ofursti Undirofursti Majór Höfuðsmaður Liðsforingi Undirliðsforingi
  Ý
(Chỉnh sửa)
               
   
    Không có tương đương  
generale
(Chief of Defense Staff only)
generale di corpo d'armata
con incarichi speciali
generale di corpo d'armata
(tenente generale)
generale di divisione
(maggior generale)
generale di brigata
(brigadier generale)
colonnello tenente colonnello maggiore
primo capitano capitano
tenente sottotenente allievo ufficiale


  Latvia
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương                   Không có tương đương Không có tương đương
Ģenerālleitnants Ģenerālmajors Brigādes Ģenerālis Pulkvedis Pulkvežleitnants Majors Kapteinis Virsleitnants Leitnants
  Litva
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương                   Không có tương đương
Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Vyresnysis leitenantas Leitenantas Kariūnas
  Luxembourg
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Général1 Colonel Lieutenant-Colonel Major Capitaine Premier-Lieutenant Lieutenant Aspirant-Officier
  Hà Lan
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                       Không có tương đương
Generaal Luitenant - generaal Generaal - majoor Brigade - generaal Kolonel Luitenant - kolonel Majoor
 • Kapitein
 • Ritmeester
1e Luitenant 2e Luitenant
 • Vaandrig
 • Kornet
  Na Uy(Chỉnh sửa) Không có tương đương  
General
 
Generalløytnant
 
Generalmajor
 
Brigader
 
Oberst
 
Oberstløytnant
 
Major
 
Kaptein / Rittmester
 
Løytnant
 
Fenrik
Không có tương đương Không có tương đương
  Ba Lan
(Chỉnh sửa)
                      Không có tương đương Various
Marszałek Polski1 Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży
  Bồ Đào Nha
(Chỉnh sửa)
                        Various
Marechal1 General Tenente-general Major-general Brigadeiro-general Coronel Tenente-coronel Major Capitão Tenente Alferes Aspirante-a-Oficial Cadete-Aluno
  România
(Chỉnh sửa)
                    Không có tương đương Không có tương đương
Mareşal1 General General-locotenent General-maior General de brigadă Colonel Locotenent-colonel Maior Căpitan Locotenent Sublocotenent
  Slovakia
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương

Generál

Generálporučík

Generálmajor

Brigádny Generál

Plukovník

Podplukovník

Major

Kapitán

Nadporučík

Poručík
  Slovenia
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương                     Không có tương đương Không có tương đương
General Generalpodpolkovnik Generalmajor Brigadir Polkovnik Podpolkovnik Major Stotnik Nadporočnik Poročnik
  Tây Ban Nha
(Chỉnh sửa)
 
Capitán General
 
General de Ejército
 
Teniente General
 
General de División
 
General de Brigada
 
Coronel
 
Teniente Coronel
 
Comandante
 
Capitán
 
Teniente
 
Alférez
 
Alférez
 
Alférez
 
Alférez
Capitán general1 General de Ejército Teniente general General de división General de brigada Coronel Teniente coronel Comandante Capitán Teniente Alférez Caballero Alférez Cadete
Alumno 2º Alumno 1º
  Thổ Nhĩ Kỳ
(Chỉnh sửa)
                          Various
[note 1]
Mareşal[note 2] Genelkurmay
Başkanlığı
[note 3]
Orgeneral Korgeneral Tümgeneral Tuğgeneral Albay Yarbay Binbaşı Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen Harbiyeli
  Liên hiệp Anh
(Chỉnh sửa)
 
Field Marshal
 
General
 
Lieutenant-General
 
Major-General
 
Brigadier
 
Colonel
 
Lieutenant-Colonel
 
Major
 
Captain
 
Lieutenant
 
Second Lieutenant
 
Officer Cadet
Không thành lập
Field Marshal1 General Lieutenant-General Major-General Brigadier Colonel Lieutenant-Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
  Hoa Kỳ
(Chỉnh sửa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Various Various
Thống tướng Lục quân Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển Học viên Lục quân
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Học viên

Chuẩn úy (WO1–5)Sửa đổi

Bậc lương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
Quân hàm          
Cấp bậc Chuẩn úy 1 Chuẩn úy 2 Chuẩn úy 3 Chuẩn úy 4 Chuẩn úy 5
Tiếng Anh Warrant Officer 1 Chief Warrant Officer 2 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 5
Viết tắt WO1 CW2 CW3 CW4 CW5
chuẩn bậc NATO WO-1 WO-2 WO-3 WO-4 WO-5

Khác/Cấp bậc tuyển (OR 1–9)Sửa đổi

</noinclude>
Bảng mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Bulgaria
(Chỉnh sửa)
            Không có tương đương Không có tương đương  
Офицерски кандидат Старшина Старши сержант Сержант Младши сержант Ефрейтор Редник
                 
Chief Warrant Officer
Adjudant-chef
Master Warrant Officer
Adjudant-maître
Warrant Officer
Adjudant
Sergeant
Sergent
Master Corporal
Caporal-chef
Corporal
Caporal
Private
Soldat
Private (Basic)
Soldat (Confirmé)
Private (Recruit)
Soldat (Recrue)

</noinclude>

  Albania
(Chỉnh sửa)
Kryekapter Kapter Rreshter Tetar Nëntetar Ushtar IV Ushtar III Ushtar II Ushtar I
  Bỉ
(Chỉnh sửa)
                      Không có phù hiệu
Adjudant-Major
Adjudant-Majoor
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
1er sergeant-major
1ste sergeant-majoor
1er sergeant-chef
1ste sergeant-chef
1er sergeant
1ste sergeant
Sergeant
Sergeant
1er caporal-chef
1ste korporaal-chef
Caporal-chef
Korporaal-chef
Caporal
Korporaal
1er soldat
1ste soldaat
Private Recruit
Soldat recure
  Croatia
(Chỉnh sửa)
                Không có phù hiệu
Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik Narednik Desetnik Skupnik Razvodnik Pozornik Vojnik


</noinclude>

  Cộng hòa Séc
(Chỉnh sửa)
                   
štábní praporčík nadpraporčík praporčík nadrotmistr rotmistr rotný četař desátník svobodník vojín
  Đan Mạch (Chỉnh sửa)       Không có tương đương          
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Korporal Overkonstabel af 1. grad Overkonstabel Konstabel


  Estonia (Chỉnh sửa)                 Không có tương đương   Không có phù hiệu
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
  Pháp
(Chỉnh sửa)
                     
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef BM2
Maréchal-des-logis-chef 1èreclasse
Sergent-chef
Maréchal-des-logis-chef
Sergent
Maréchal-des-logis
Caporal-chef de première classe Caporal-chef
Brigadier-chef
Caporal
Brigadier
Soldat de première classe Soldat
  Đức (Chỉnh sửa)                          
Oberstabsfeldwebel Stabsfeldwebel Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Feldwebel Stabsunteroffizier Unteroffizier Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Schütze, Flieger


  Hy Lạp
(Chính quy)
(Chỉnh sửa)
              Không có tương đương       Không có tương đương quân chủng/quân đoàn có phù hiệu riêng
(ΣΜΥ)
(SMY)
(ΕΠΟΠ-ΕΜΘ)
(EPOP-EMTh)
(ΣΜΥ)
(SMY)
(ΕΠΟΠ-ΕΜΘ)
(EPOP-EMTh)
(ΣΜΥ)
(SMY)
(ΕΠΟΠ-ΕΜΘ)
(EPOP-EMTh)
(ΕΠΟΠ-ΕΜΘ)
(EPOP-EMTh)
(ΟΒΑ)
(OVA)
(ΟΒΑ)
(OVA)
(ΕΠΟΠ/ΟΒΑ)
(EPOP/OVA)
Ανθυπασπιστής
Anthypaspistis [1]
Αρχιλοχίας
Archilochias
Επιλοχίας
Epilochias
Λοχίας
Lochias
Δεκανέας
Dekaneas
Υποδεκανέας
Ypodekaneas
Στρατιώτης
Stratiotis
  Hy Lạp
(Nghĩa vụ)
(Chỉnh sửa)
  Không có tương đương Không có tương đương       Không có phù hiệu
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
Dokimos Efedros Axiomatikos
Λοχίας
Lochias
Δεκανέας
Dekaneas
Υποδεκανέας
Ypodekaneas
Στρατιώτης
Stratiotis


  Hungary
(Chỉnh sửa)
                  Không có tương đương  
Főtörzszászlós Törzszászlós Zászlós Főtörzsőrmester Törzsőrmester Őrmester Szakaszvezető Tizedes Őrvezető Honvéd


  Iceland
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương  
Flokkstjóri 1.
 
Flokkstjóri 2.
 
Korporáll
Không có tương đương Không có tương đương  
óbreyttur
  Italy[2]
(Chỉnh sửa)
               
       
Caporale maggiore capo scelto Caporale maggiore capo Caporale maggiore scelto Primo caporale maggiore
     
Primo maresciallo luogotenente Primo maresciallo Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Sergente maggiore capo Sergente maggiore Sergente Caporal maggiore Caporale Soldato
  Latvia
(Chỉnh sửa)
              Không có tương đương  
Augstākais virsseržants Galvenais virsseržants Štāba virsseržants Virsseržants Seržants Kaprālis Dižkareivis Kareivis
  Litva
(Chỉnh sửa)
                 
Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Vyresnysis seržantas Seržantas Grandinis Vyresnysis eilinis Eilinis Jaunesnysis eilinis
  Luxembourg
(Chỉnh sửa)
Adjudant-Major Adjudant-Chef Adjudant Sergent-Chef Premier Sergent Sergent Premier Caporal-Chef Caporal-Chef Caporal de première classe Caporal Premier Soldat-Chef Soldat-Chef Soldat première classe Soldat
  Hà Lan
(Chỉnh sửa)
                 
Adjudant
 • Sergeant-majoor
 • Opperwachtmeester
 • Sergeant der 1e klasse
 • Wachtmeester der 1e klasse
 • Sergeant
 • Wachtmeester
Korporaal der 1e klasse Korporaal
 • Soldaat der 1e klasse
 • Huzaar/Kanonier der 1e klasse
 • Soldaat der 2e klasse
 • Huzaar/Kanonier der 2e klasse
 • Soldaat
 • Huzaar/Kanonier
  Na Uy
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương            
Sersjant Korporal Visekorporal 1. klasse Visekorporal Menig


  Ba Lan
(Chỉnh sửa)
                     
Starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży Chorąży Młodszy chorąży Starszy sierżant Sierżant Plutonowy Starszy kapral Kapral Starszy szeregowy Szeregowy


  Bồ Đào Nha
(Chỉnh sửa)
                    Không có phù hiệu
Sargento-mor Sargento-chefe Sargento-ajudante Primeiro-sargento Segundo-sargento Furriel Segundo-furriel Cabo-adjunto Primeiro-cabo Segundo-cabo Soldado
  România
(Chỉnh sửa)
           
 
Caporal
 
Fruntaş
Không có tương đương
 
Soldat
Plutonier adjutant principal Plutonier adjutant Plutonier-major Plutonier Sergent-major Sergent
           
Maistru Militar Principal Maistru Militar clasa I Maistru Militar clasa II Maistru Militar clasa III Maistru Militar clasa IV Maistru Militar clasa V


  Slovakia
(Chính quy)
(Chỉnh sửa)
štábny nadrotmajster nadrotmajster rotmajster rotný čatár desiatnik slobodník vojak 2. stupňa vojak 1. stupňa


  Slovenia
(Chỉnh sửa)
                      Không có phù hiệu
višji štabni praporščak
(Senoior-staff-praporshshik)
štabni praporščak
(Staff-praporshshik)
višji praporščak
(Senoior-praporshshik)
praporščak
(Praporshshik)
višji štabni vodnik štabni vodnik višji vodnik vodnik naddesetnik desetnik poddesetnik vojak


  Tây Ban Nha
(Chỉnh sửa)
                   
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado


  Thổ Nhĩ Kỳ
(Chỉnh sửa)
                    Không có phù hiệu
Astsubay Kıdemli Başçavuş Astsubay Başçavuş Astsubay Kıdemli Üstçavuş Astsubay Üstçavuş Astsubay Kıdemli Çavuş Astsubay Çavuş Uzman Çavuş Çavuş Uzman Onbaşı Onbaşı Er


  Liên Hiệp Anh
(Chỉnh sửa)
 
(Chỉ huy)
     
(Trung sĩ hậu cần)
    Không có tương đương     Không có phù hiệu
Thượng sĩ nhất Thượng sĩ nhì
 • Trung sĩ Tham mưu
 • Trung sĩ màu
Trung sĩ
 • Hạ sĩ
 • Pháo thủ
 • Chuẩn Hạ sĩ
 • Chuẩn Pháo thủ
Binh nhì
(hoặc tương đương)
  Hoa Kỳ
(Chỉnh sửa)
     
 
Thượng sĩ nhất
 
Thượng sĩ
              Không có phù hiệu
Thượng sĩ Cố vấn Lục quân Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng Thượng sĩ Cố vấn Trung sĩ nhất Trung sĩ tham mưu Trung sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ nghiệp vụ Binh nhất Binh nhì Binh nhì
Bảng mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 • 1 Title; Honorary or posthumous rank; war time rank; ceremonial rank. For example, in Spain this rank is held solely by H.M. the King of Spain.

Tham khảoSửa đổi

 • STANAG 2116 NATO chart
 • “Table of NATO ranks”. Ministry of Defence (United Kingdom). Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 • “Comparison of selected NATO Army Ranks”. Canadian Forces. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 • “Grades (ranks)” (bằng tiếng Pháp). Belgian Army. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 1. ^ Greece has only one level of Warrant Officer. According to the current issue (2010) of STANAG 2116, the Greek Warrant Officers are included in OR-9, however they are afforded the privileges of an officer. See STANAG 2116 note 30.
 2. ^ Italian Army web site

Liên kết ngoàiSửa đổi


Lỗi chú thích: Đã tìm thấy thẻ <ref> với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ tương ứng <references group="note"/> tương ứng, hoặc thẻ đóng </ref> bị thiếu