Quân khu Thành Đô (giản thể: 成都军区; phồn thể: 成都軍區; bính âm: chéngdū jūnqū là một trong 7 đại quân khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bao gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý ChâuKhu tự trị Tây Tạng (ngoại trừ địa khu Ngari ở phía tây bắc). Quân khu Vân Nam đã được sáp nhập vào Quân khu Thành Đô vào giữa thập kỷ 1980.

Quân khu gồm 2 tập đoàn quân số 13 và 14, lữ đoàn vùng núi Tây Tạng số 52 và 53. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ước tính quân khu có khoảng 180.000 người, với bốn sư đoàn bộ binh cơ giới, một bộ phận pháo binh, hai lữ đoàn thiết giáp, một lữ đoàn pháo binh, và hai lữ đoàn phòng không. Ngoài ra, quân khu còn bao gồm:

Quân khu Thành Đô

Lãnh đạo qua các thời kỳ

sửa

Tham khảo

sửa
  • International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2006
  • Chapter 8, PLA Ground Forces, by Dennis J Blasko, in The People's Liberation Army as Organisation, RAND, CF182
  • www.sinodefence.com