Quân khu Vũ Hán là một cựu quân khu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Quân khu được thành lập vào ngày 07 tháng 3 năm 1955 và bao gồm hai tỉnh Hồ BắcHà Nam. Năm 1985, quân khu bị giải thể, tỉnh Hồ Bắc được nhập vào Quân khu Quảng Châu và tỉnh Hà Nam được nhập vào Quân khu Tế Nam.

Cựu tư lệnh sửa

Tham khảo sửa