Quân lực Thế giới Tự do (chiến tranh Việt Nam)

Quân lực Thế giới Tự do trong Chiến tranh Việt Nam là tên tự gọi của khối gồm 39[1] quốc gia tuyên bố ủng hộ tinh thần và vật chất cho Việt Nam Cộng hòa chống lại lực lượng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt NamViệt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong nhóm 39 nước này, có năm quốc gia trực tiếp tham chiến gồm Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan (New Zealand), Thái Lan, Nam HànPhilippines. Số còn lại chủ yếu viện trợ vật liệu và chuyên môn trong số đó có quân nhân của Trung Hoa Dân quốc (phục vụ trong Nha chiến tranh Tâm lý)[1]Tây Ban Nha[2] (phái đoàn quân y).

Quân số lực lượng Thế giới Tự do (không kể Mỹ)
Quốc gia Năm tham chiến Số quân cao nhất Tử vong
 Úc[3] 1962[3] 8.500[3] (1969)[4] 521
 New Zealand[5] 1964[5] 543 37[5]
 Hàn Quốc 1964[6] 50.000 (1968)[4] 4.407[7]
 Thái Lan 1965 11.570 (1970)[4] 351[7]
 Philippines 1964 2.060 (1966)[4] 351[7]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a ă Nguyễn Kỳ Phong. Từ điển Chiến tranh Việt Nam 1954-1975. Garden Grove, CA: Tự Lực, 2009. tr 357
  2. ^ The Background 1961-1966
  3. ^ a ă â Australian War Memorial
  4. ^ a ă â b Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 902
  5. ^ a ă â Memories of New Zealand and the Vietnam war
  6. ^ Chapter VI: The Republic of Korea
  7. ^ a ă â Tucker, Spencer, ed. Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998. tr 64