Quân phục (Military uniform) là loại đồng phục dành cho các thành viên trong tổ chức quân đội. Thông thường mỗi quân đội của các quốc gia đều có một loại quân phục riêng để phân biệt.

Những người lính Nhật thuộc JGSDF tập trận cùng binh lính Mỹ năm 2006.
Quân phục lính Nga trong lực lượng gìn giữ hoà bình ở Bosnia
Một người lính của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại trại huấn luyện ở Thẩm Dương, tháng 3/2007

Lịch sử quân phục sửa

Thời cổ đại sửa

Đế chế La Mã sửa

 
Binh lính Lê Dương La Mã trong quân phục đỏ thẫm

Quân đội La Mã cổ đại được trang bị áo giáp tốt và dày hơn các đối thủ. Khi hành quân trên các địa hình phức tạp, lính Lê dương cần phải mang theo áo giáp (lorica segmentata), khiên (scutum), nón sắt (galea), hai giáo phi (1 giáo nặng pilum và một giáo nhẹ), một đoản đao (pugio), một cặp Sandal nặng (Caligae), một túi đồ Sarcina, mười bốn ngày lương thực, một túi da đựng nước, đồ dùng nấu ăn, hai cái cọc (Sudes murale) để xây dựng lũy, một cái xẻng hoặc cái túi đan bằng liễu gai.

Khi không mặc áo giáp, binh sĩ La Mã mặc áo và khoác áo choàng, đúng hơn là một tấm vải choàng lên người. Áo choàng có màu đỏ thẫm.

Đế chế Trung Hoa sửa

 
Đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng

Trong các tượng đất nung của Tần Thủy Hoàng, binh sĩ đã có quân phục.

Thời trung đại sửa

Thời hiện đại sửa

Thế chiến I sửa

Thế chiến II sửa

Bài liên quan sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa