Quý nhân Triệu thị (Triều Tiên Anh Tổ)

Hậu cung tần ngự của Triều Tiên Anh Tổ

Quý nhân Triệu thị (貴人 趙氏, 1707 - 1780[1]) là một hậu cung của Triều Tiên Anh Tổ thuộc nhà Triều Tiên.

Tiểu sửSửa đổi

Bổn quán ở Phong Nhưỡng. Thân phụ Triệu Đài Trưng (趙台徵), thân mẫu họ Phác ở Mật Dương[2]. 1716, Túc Tông năm thứ 42, lên mười, nhập cung làm cung nữ, 1735, Anh Tổ năm thứ 11, trở thành hậu cung của Anh Tổ. Sau tấn phong Tòng nhị phẩm Thục nghi (淑儀), 1776, Anh Tổ băng hà, 1778, Chính Tổ năm thứ 2, được đặc cách sắc phong Chính nhất phẩm Quý nhân (貴人)[3]. Quý nhân Triệu thị qua đời hai năm sau đó (1780), thọ 74, mộ phần tại Yeowol-dong, Ojeong-gu, Thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi.

Gia quyếnSửa đổi

Thân gia Phong Nhưỡng Triệu thị (豐壤 趙氏)
Hoàng tộc Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi