Quản Minh Cường (sinh ngày 26 tháng 6 năm 1969). Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là chính trị gia người Việt Nam, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh Đồng Nai. Ông nguyên là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Tóm tắt quá trình công tác sửa

- 10/1986 - 6/1991: Học viên Khoa Cảnh sát hình sự, Khóa 12, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

- 7/1991 - 4/1994: Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai

- 5/1994 - 10/1996: Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai

- 11/1996 - 7/1998: Cán bộ Văn phòng Công an tỉnh Lào Cai

- 8/1998 - 8/1999: Cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 9/1999 - 8/2003: Thư ký Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 9/2003 - 12/2004: Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học-Pháp chế, Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an

- 1/2005 - 6/2006: Sỹ quan công an công tác biệt phái tại Vụ 4, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 7/2006 - 9/2007: Phó Vụ trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 10/2007 - 12/2012: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2013 - 12/2014: Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 1/2015 - 11/2019: Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

- 11/2019 - 6/2020: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 6 tháng 7 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai[1].

Ngày 20 tháng 7 năm 2021 ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV đồng thời được bầu kiêm nhiệm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai[2].

Tham khảo sửa

  1. ^ “Đồng chí Quản Minh Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai”.
  2. ^ “PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢN MINH CƯỜNG ĐƯỢC BẦU LÀM TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐỒNG NAI”.