Quản cơ (chữ Hán: 管奇, tiếng Anh: Battalion Commander), hoặc Cai cơ (該奇), là một chức võ quan thời Nguyễn. Quản cơ đứng đầu một cơ, trật Chánh tứ phẩm.[1]

Để hiểu rõ thêm về chức Quản Cơ, xem Cai cơ.

Tại miền Nam, Quản cơ Thành (đức Cố Quản Trần Văn Thành), được biết đến là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp vào những năm 1867-1873.

Chú thích sửa

  1. ^ Theo Từ điển chức quan Việt Nam, Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 535 danh mục 1042. Quản cơ