Quản trọng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, quản trọng có thể hiểu là:

  • Quản Trọng - một nhân vật của lịch sử Trung Quốc, chính trị gia, nhà tư tưởng, nhà quân sự.
  • Quản trọng (cây) - một loài thực vật có phân bổ và có thể dùng làm thảo dược ở Việt Nam.