Quảng Đà là một tỉnh cũ ở ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam.[1] Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra sắc lệnh 162-NV chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh là Quảng Nam và Quảng Tín. Ngay sau đó, Ủy ban Kháng chiến Quảng Nam chấp hành Nghị quyết của Khu ủy V chia tỉnh Quảng Nam thành hai đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà. Tháng 11 năm 1967, Khu ủy V ra quyết định hợp nhất tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà. Tháng 2 năm 1976, tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Hành chínhSửa đổi

Quảng Đà gồm có 7 huyện: Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiên, Giằng, Phước Sơn.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Ngày ấy mãi trong tôi, Quân đội Nhân dân.

Liên kết ngoàiSửa đổi