Quảng An, Tứ Xuyên

Quảng An (广安市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Quảng An

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Quảng An có dân số 4.443.000 người. quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Khu vực nội thànhSửa đổi

Các quận:

Thành phố cấp huyện:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi