Quảng Nguyên, Tứ Xuyên

Quảng Nguyên (广元市) là một địa cấp thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Vị trí của Quảng Nguyên (vàng) trong Tứ Xuyên

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Quảng Nguyên quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thànhSửa đổi

Các quận:

Các huyệnSửa đổi

Các huyện:

Tham khảoSửa đổi