Mở trình đơn chính

Quảng Trung, Ba Đồn

xã thuộc Quảng Trạch

Quảng Trung là một thuộc thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Đây là xã thuần nông, nằm bên cạnh con sông Gianh hiền hòa và thơ mộng. Là một xã có truyền thống đấu tranh bất khuất trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước. Vị trí địa lý: Từ 17°44'28" đến 17°45'57" độ vĩ bắc Từ 106°19'36" đến 106°21'15" độ kinh đông Phạm vi ranh giới:

  • Phía bắc giáp xã Quảng Trường, được giới hạn bởi nhánh bắc sông Gianh
  • Phía nam giáp xã Quảng Sơn, được giói hạn bởi dãy Hoành sơn
  • Phía tây giáp xã Quảng Tiên
  • Phía đông giáp xã Quảng Tân và xã Quảng Hải.

Quảng Trung, Ba Đồn

Hành chính
TỉnhQuảng Bình
HuyệnBa Đồn
Địa lý
Diện tích7,16km²[1]
Dân số
Tổng cộng5.657 người (1999)[2]
Khác
Mã hành chính?[3]

Tình hình phân bố dân cư: Dân cư xã Quảng Trung sinh sống tập trung trên địa bàn 4 thôn, đó là: Thôn Thượng thôn, thôn Trung thôn, thôn Biểu lệ và thôn Công hòa. Tình hình kinh tế: Là một xã nghèo, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (trồng lúa nước). Một bộ phận nhỏ dân cư có thêm nghề phụ làm nón lá. Nhìn chung đời sống kinh tế của đa phần người dân còn gặp nhiều khó khăn.

  • Xã có một nhân vật rất nổi tiếng trong quân đội nhân dân Việt Nam là Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh bộ đội Trường Sơn.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.