Quần đảo Miyako (宮古列島 Miyako Rettō?), Hán Việt: Cung Cổ Liệt đảo là một nhóm đảo thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, phía đông Quần đảo Yaeyama.

Vị trí của Quần đảo Miyako
Quần đảo Miyako tại tỉnh Okinawa

Nhóm đảo sửa

Các đảo có người định cư sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa