Quần đảo Riau là một thuật ngữ địa lý để chỉ chùm đảo "lõi" của tỉnh Quần đảo Riau của Indonesia, nằm ở phía nam Singapore.

Vùng khoanh đảo là quần đảo Riau, trong tỉnh Quần đảo Riau (xanh)

Đảo sửa

Các đảo chính là Batam, Rempang, Galang, Bintan, Combol, Kundur, và Karimun.

Tanjung Pinang nằm ở mạn nam đảo Bintan là tỉnh lỵ. Tanjung Balai Karimun, cùng Tanjung Pinang, là thành phố cảng.

Thay đổi xã hội sửa

Một số nghiên cứu và sách đã nêu chi tiết về bạo lực ngày càng tăng và mối quan tâm về bản sắc và thay đổi xã hội ở quần đảo.[1][2]Malay từng là nhóm dân tộc thống trị trên đảo, đã bị giảm xuống còn khoảng một phần ba dân số, chủ yếu là do nhập cư từ nơi khác ở Indonesia, họ cảm thấy rằng quyền truyền thống của họ bị đe dọa. Tương tự, những người nhập cư đã cảm thấy bị đàn áp về chính trị và tài chính. Cả hai nguyên nhân này đã dẫn đến bạo lực gia tăng.[3]

Hải tặc trong quần đảo cũng là một vấn đề.[4]

Tham khảo sửa

  1. ^ Long, Nicholas J (2013), Being Malay in Indonesia: histories, hopes and citizenship in the Riau Archipelago, Singapore Asian Studies Association of Australia in association with NUS Press and NIAS Press, ISBN 978-9971-69-769-3
  2. ^ Riau Roundtable (2007: Singapore); S. Rajaratnam School of International Studies (2007), Opportunities and challenges in the Riau Archipelago and the Riau Province: report on a conference organized by the Indonesian Programme of the S. Rajaratnam School of International Studies, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2013
  3. ^ Ananta, Aris (2006), Changing Ethnic Composition and Potential Violent Conflict in Riau Archipelago, Indonesia: An Early Warning Signal, Population Review Publications, truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2013
  4. ^ Vagg, Jon (ngày 1 tháng 1 năm 1995), “Rough seas? Contemporary piracy in South East Asia. (Riau Archipelago, Indonesia)”, British Journal of Criminology, Oxford University Press, 35 (n1): 63–80, ISSN 0007-0955