Quần vớ, hay quần tất, là một loại quần mỏng dính bó sát chân, có công dụng bảo vệ chân, gợi dục hoặc để che viền quần lót.[1]

Quần vớ bóng bó sát từ chân đến eo
Các loại quần vớ

Thư viện ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Glen Raven, Inc.: Turnpage advertisement How do gals get this sleek bell bottom look without the bumps of garters and panties? - They don't wear any. They wear Glen Raven Panti-Legs in Cantrece., USA, 1966