Quận Đông hay Khu Đông có thể chỉ:

Đài LoanSửa đổi

Hàn QuốcSửa đổi

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi