Quận Bleckley là một quận trong tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở thành phố Cochran 6. Theo điều tra dân số năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có dân số 13.063 người 2.

Thông tin nhân khẩu Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi