Quận Cam (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Quận Cam)

Quận Cam (tiếng Anh: Orange County) là tên tiếng Việt của nhiều quận tại Hoa Kỳ, do một số cộng đồng người Việt sử dụng:

Orange County cũng có thể chỉ đến: