Quận Cibola, New Mexico

quận của New Mexico, Hoa Kỳ

Quận Cibola là một quận thuộc tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Quận này có diện tích 11.759 km², dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 25.595 người 2. Quận lỵ đóng tại thành phố GrantsBản mẫu:GR6. Quận đã được lập từ quận Valencia

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích 11.759 km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi