Quận Clark, Ohio

Quận Clark là một quận nằm ở trung tâm phía tây tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ . Theo điều tra dân số năm 2020 , dân số là 136.001.Quận lỵ của nó là Springfield .Quận được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1818, và được đặt theo tên của Tướng George Rogers Clak, một anh hùng của Cách mạng của Hoa Kỳ

Địa lýSửa đổi

Theo Cục đquận này có diện tích km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi