Quận Clay, Minnesota

Quận Clay là một quận Minnesota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở 6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người 2.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích tổng cộng km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Quận giáp ranhSửa đổi

Xa lộSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi