Quận Clay là một quận Minnesota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở 6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người 2.

Địa lý

sửa

Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích tổng cộng km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Quận giáp ranh

sửa

Xa lộ

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa