Quận Clay là một quận Minnesota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở 6. Theo điều tra dân số năm 2000 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có dân số người 2.

Địa lý Sửa đổi

Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích tổng cộng km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Quận giáp ranh Sửa đổi

Xa lộ Sửa đổi

Thông tin nhân khẩu Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi