Quận Corson, South Dakota

quận của Nam Dakota, Hoa Kỳ

Quận Corson là một quận thuộc tiểu bang Nam Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở McIntosh6. Quận được đặt tên theo Dighton Corson. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 4050 người.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 6600 km2, trong đó có 160 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa