Quận Grand, Utah

Quận Grand là một quận thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Moab6. Quận được đặt tên theo sông Grand. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 9225 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 9540 km2, trong đó có 31 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi