Quận Grand Forks, North Dakota

quận của Bắc Dakota, Hoa Kỳ

Quận Grand Forks là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Grand Forks6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 66861 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 3730 km2, trong đó có 8 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi