Quận Grant, North Dakota

quận của Bắc Dakota, Hoa Kỳ

Quận Grant là một quận thuộc tiểu bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Carson6. Quận được đặt tên theo Ulysses S. Grant. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 2394 người.

Địa lýSửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 4315 km2, trong đó có 18 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranhSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi