Quận Greene là một quận thuộc tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Jefferson6. Quận được đặt tên theo. Dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là người.

Địa lý Sửa đổi

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích km2, trong đó có km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh Sửa đổi

Thông tin nhân khẩu Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi