Quận Inyo là một quận trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng tại thành phố Independence2. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, dân số năm 2010 của quận này là 18546 người 2.

Địa lýSửa đổi

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Tham khảoSửa đổi