Quận Kane là một quận thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở Kanab6. Quận được đặt tên theo Thomas L. Kane. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 7125 người.

Địa lý sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 10640 km2, trong đó có 310 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh sửa

Thông tin nhân khẩu sửa

Tham khảo sửa