Quận Madison là một quận thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở London6. Dân số theo điều tra năm 2010 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 43435 người.

Địa lý

sửa

Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận này có diện tích 1210 km2, trong đó có 2,1 km2 là diện tích mặt nước.

Các quận giáp ranh

sửa

Thông tin nhân khẩu

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa